Zakątkowe Półkolonie Na Tak 2021

Zakątkowe Półkolonie Na Tak 2021

Okres realizacji projektu: 12.07.2021 - 23.07.2021

Zakątkowe Półkolonie Na Tak 2021

 Data rozpoczęcia:  12.07.2021 

Data zakończenia: 23.07.2021

Dofinansowanie: 35 790,00  zł

Organ dotujący: Urząd Województwa Wielkopolskiego

Opis projektu:

Zakątkowe Półkolonie Na Tak 2021 to projekt, który jest odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży z wieloraką, głęboką niepełnosprawnością - uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej "Zakątek", podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak.  

Projekt realizowany podczas 2 tygodni wakacji pozwoli uczestnikom półkolonii  w aktywny i atrakcyjny sposób spędzić czas w gronie kolegów pod opieką terapeutów i opiekunów.

Przyczyni się do ich rozwoju społecznego i kulturalnego. Będzie to czas relaksu wspierający indywidualne zainteresowania wszystkich uczestników.

Koordynator/osoba do kontaktu: Elżbieta Ślusarska – dyrektor szkoły  

Zakątek