Rehabilitacja ruchowa i terapia z zakresu komunikacji alternatywnej osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością - II

Rehabilitacja ruchowa i terapia z zakresu komunikacji alternatywnej osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością - II

Okres realizacji projektu: 1.04.2017 - 31.03.2019

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach celu programowego: Zwiększanie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji motorycznych i komunikacyjnych, które stanowią podstawę do rozwoju samodzielności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością. Wsparcie rozwoju kluczowych umiejętności umożliwi beneficjentom projektu niezależne i autonomiczne funkcjonowanie w codziennym życiu w ramach posiadanego potencjału .

W ramach projektu zapewnimy 44 beneficjentom - dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, systematyczne, intensywne, wieloprofilowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych dla samodzielności. Realizacja rehabilitacji ruchowej oraz terapii w zakresie komunikacji wspomaganej przyczyni się w sposób bezpośredni do niezależnego i samodzielnego funkcjonowania beneficjentów zadania w życiu codziennym.

Każdy beneficjent ostateczny zadania objęty zostanie wsparciem, którego celem jest zwiększenie poziomu jego samodzielności poprzez rozwój możliwości motorycznych i umiejętności komunikacyjnych.

Projekt zakłada realizację trzech form wsparcia:

1. Indywidualna rehabilitacja ruchowa.

2. Indywidualna terapia pedagogiczna z zakresu komunikacji wspomaganej i alternatywnej (AAC – ang. Augmentative and Alternative Communication).

3. Grupowa terapia pedagogiczna z zakresu komunikacji wspomaganej i alternatywnej AAC. 

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 roku
w trzech placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Tak:

- w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” (od 2 do 9 roku życia),

-  w Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek”  (od 6 do 25 roku życia),

-  w Środowiskowym Domu Samopomocowym „Kamyk” (ŚDS) (od 18 roku życia).

Zakątek