„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Okres realizacji projektu: 1.06.2020-31.12.2020

Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek” jest jednym z odbiorców projektu: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”  realizowanego przez Stowarzyszenie Na Tak. W ramach projektu placówka otrzymała finansowanie na zakup środków ochronny dla pracowników w walce z epidemią. Zakupione zostały maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Zakątek