Aktualności

Informacja

2020-06-25

Stowarzyszenie Na Tak, jako organ prowadzący kilka placówek świadczących dzienną i całodobową opiekę i terapię dla osób z niepełnosprawnościami, podjęło wyzwanie i po okresie trzymiesięcznej kwarantanny, podczas której udzielane wsparcie było świadczone wyłącznie zdalnie, wyraziło zgodę na powrót pracowników do czynnej pracy z podopiecznymi.  

Przedszkole Orzeszek, Szkoła Zakątek i ŚDS Kamyk placówki realizujące projekt pn. „MOST - Modelowa Opieka Stymulacja Terapia osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością.” uruchomiły placówki dla beneficjentów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Do placówek może przyjeżdżać ograniczona liczba podopiecznych, dlatego nie zrezygnowano z pracy zdalnej dla części  uczestników, którzy zostali w domach.

Pracownicy zobowiązani są do nieustannego przysłaniania twarzy w kontakcie z podopiecznymi i współpracownikami oraz do zwiększonego rygoru dotyczącego czystości rąk i odzieży, jaki dezynfekcji pomieszczeń, w których prowadzona jest rehabilitacja i terapia.

Od miesiąca bardzo dobrze radzimy sobie w przestrzeganiu wcześniej wypracowanych procedur, dzięki czemu możemy prowadzić skuteczną rehabilitację dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

Zakątek